English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:15. Jun 2018

Rezervace laboratoří (SW1, SU1, SW2, SU2) pro akce mimo výuku

Rezervace laboratoře jsou zapsány v SIS MFF. Nevytvářejte si rezervace v SISu sami, bez (aspoň dodatečného) souhlasu správy laboratoře. Taková rezervace nemusí být akceptována.