English E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:18. Sep 2013

Rezervace laboratoří (SW1, SU1, SW2, SU2) pro akce mimo výuku

Rezervace laboratoře jsou zapsány v SIS MFF. Nevytvářejte si rezervace v SISu sami, bez souhlasu správy laboratoře. Taková rezervace nebude akceptována.