Libor Forst - výuka


Úvod do UNIXu

Učební texty

Ke stažení jsou slajdy na úvodní přednášku (česky a anglicky) a zbytek semestru 1 na stránku (česky), 6 na stránku (česky), 1 na stránku (anglicky), 6 na stránku (anglicky). V nich je další literatura, mj. moje kniha.

Cvičení

Podmínky udělení zápočtu stanovuje cvičící.
Zápočet je (nutnou) podmínkou připuštění ke zkoušce.

Zkoušky

Termíny jsou uvedeny ve Studijním informačním systému, kde se také se provádí rezervace míst.

Odhlásit se je možno nejpozději tři dny předem, všem přihlášeným a neomluveným je termín započítán.

Řádné termíny probíhají na konci semestru a ve zkouškovém období, několik málo opravných termínů je i ve druhé polovině září.

Zkouška ma písemnou a ústní část.

Ústní část spočívá v obhajobě písemky a podle jejího výsledku případné další vyptávání.


Internet (NSWI096)

Přednáška se už nevyučuje a byla nahrazena dvojici NSWI141 a NSWI117.

Úvod do počítačových sítí (NSWI141)

Přednáška

Přednášet se bude cca 2/3 semestru a poté začnou předtermíny.

Moje slajdy: 1 na stránku (česky), 6 na stránku (česky), 1 na stránku (anglicky), 6 na stránku (anglicky)

Materiály pro část o webu.

Zkoušky

Termíny jsou uvedeny ve Studijním informačním systému, kde se také se provádí rezervace míst.

Řádné termíny probíhají na konci semestru a ve zkouškovém období. Krom toho budou vypsány v LS termíny současně s termíny UNIXu.

Zkouška probíhá jako kvizová písemka, k dispozici on-line je úvodní slovo, rámcové znění otázek a ukázková otázka:
Které z následujících tvrzení týkajících se BGP (Border Gateway Protocol) je pravdivé?
BGP je zástupcem IGP protokolů.
Nikoliv, je to externí routovací protokol (EGP).
BGP je externí routovací protokol, používá se pro routování mimo interní síť.
První část je dobře, ale vysvětlení je špatně - "externí" znamená, že routuje mimo vlastní AS, nikoliv pouze mimo vlastní síť.
Pomocí BGP si router vyměňuje informace s okolními stanicemi v síti.
Aby toto byla pravda, musel by obvykle existovat nenulový (ale spíš větší) počet počítačů (a nejen routerů), které si vyměňují (tj. oběma směry posílají) data s routerem. To neplatí.
Pomocí BGP si router vyměňuje informace s všemi okolními routery v síti.
Ani toto není pravda, vyměňuje si informace jen s externími routery, s interními ne.
Když na BGP router dorazí paket pro síť, kterou router nezná, zjistí pomocí BGP, kam má paket dál poslat.
Nikoliv, router pomocí BGP sice zjišťuje informace o sítích, ale průběžně. V okamžiku, kdy mu dorazí paket pro danou síť, už nic nezjišťuje a jen prohledá routovací tabulku.
BGP router posílá svým BGP sousedům informace o sítích v jeho AS (adresy, masky, počty stanic).
Skoro správně, ale počet stanic není pro směrování podstatný a nikam se neposílá.
Pokud má AS jediného ISP, používá ho jako default route a nepotřebuje z BGP jiné informace. TCP pakety BGP spojení tedy proudí jen směrem ven.
Tuhle odpověď je možno zamítnout bez jakékoliv znalosti o BGP. V TCP musí pakety chodit oběma směry, jinak nefunguje.
Žádná odpověď není správná.
Ano, tato odpověď je správná.

FAQ:

Jakou literaturu musím nastudovat?
Základem jsou slajdy. Pokud budete umět a rozumět tomu, co je na nich, musíte zkoušku složit. A pokud něco z přednášek zapomenete nebo nepochopíte, měli byste najít dostatečné vysvětlení na internetu.
Zkouší se čísla portů a RFC dokumentů?
Podívejte se na ukázkovou otázku. Samozřejmě, číslo portu používané pro HTTP patří mezi zakladní znalosti matfyzáka, co má za sebou tento kurz, ale to se týká opravdu jen pár základních služeb. A číslo RFC už vůbec ne. Je to jako v dějepisu - pro dobrého kantora je podstatné, že víte, v jakém století byla třicetiletá válka, o co v ní šlo a jak ovlivnila Evropu na pár dalších století, než že Vestfálský mír byl uzavřený 24. října... Jen budete muset z otázky pochopit, že se Vás právě na toto ptám.

Používání vlastního počítače stejně jako jakýchkoliv komunikačních zařízení není dovoleno.

Výsledky zapíšu do SISu, až se písemky opraví. Pro zapsání do indexu je možné si přijít na některý další zkušební termín, nebo počkat na LS a přijít do 1/2 hod. před výukou UNIXu nebo po ní, anebo si tuto zkoušku nechat zapsat až se zkouškou z UNIXu.


Úvod do architektur mainframe

Společná přednáška s Davidem Obdržálkem, momentálně se nevyučuje.


Demonstrace WWW na Škole učitelů informatiky z roku 1997 :-)

Příklady zajímavých serverů

Ukázky vlastností HTML

HTML tutorial