Umělá inteligence I - cvičení, 2017/18


Obecné informace

Jedná se o cvičení k předmětu Umělá inteligence I (NAIL069). Moje cvičení budou vedená v češtině. Pro informace o anglické verzi kontaktujte Jakuba Gemrota.
For english speaking students: These labs will be held in czech. For information about an english version please contact Jakub Gemrot.
Cvičení probíhá ve středu od 17:20 v učebně SU2. Střídají se dvě skupiny po 2 týdnech. Na mém cvičení budeme používat C#, na cvičení u Jakuba Gemrota se bude programovat v Javě. Náplň obou cvičení bude velmi podobná, ale konkrétní úlohy se můžou lišit.
Oficiální stránky předmětu a látku probíranou na přednáškách včetně slajdů najdete na stránkách profesora Bartáka.
E-mail na cvičícího:

Podmínky pro získání zápočtu

V průběhu semestru budu zadávat úlohy, za které můžete získávat body. Pro získání zápočtu je třeba mít na konci semestru aspoň 50% z celkového počtu vypsaných bodů. Body můžete získat za následující činnosti:

Domácí úkoly budou různého typu - teoretické, praktické, programovací, písemné a podobně a bude jich poměrně dost. Smyslem je, aby si každý účastník mohl částečně vybrat, který typ úloh mu vyhovuje. Není tedy třeba dělat úplně všechny. U každé úlohy bude stanovený termín a způsob odevzdávání. Později zde zveřejním odkaz na google document, kde uvidíte všechny zadané úlohy a váš bodový zisk.

Všechny úlohy jsou samostatná práce! Můžete se samozřejmě o úlohách bavit mezi sebou, ale řešení by měl vypracovat každý sám. Pokud budete podvádět např. víc lidí se pokusí odevzdat stejné řešení, nedostanete za úlohu žádné body a navíc všem účastníkům podvodu odečtu 2*(maximální počet bodů, které lze získat za danou úlohu). Všechna řešení, která pošlete se archivují, čili případné podvody lze odhalit i zpětně. Pokud by někdo podváděl dlouhodobě nebo závažně, může to mít za následek např. udělení hodnocení "Nezapočteno" z tohoto předmětu (bez ohledu na počet bodů), nebo i vyloučení ze studia (viz disciplinární řád).

Pokyny pro odevzdávání domácích úkolů:

Řešení úkolů posílejte na email . Posílejte vždy celý projekt, ne jen vybrané soubory, vždy jako archiv ve formátu zip, rar, 7z a podobně. Pozor: gmail nedovolí posílat v archivech .exe soubory, proto před zabalením smažte z projektu všechny spustitelné soubory (nacházejí se ve složce bin/Debug nebo bin/Release). Smažte však pouze .exe soubory. Nemažte prosím dynamické knihovny (.dll) ani jiné věci. (Lze jednoduše provést pomocí Build -> Clean solution.) Druhý, možná jednodušší způsob je nahrát archiv na webové stránky a poslat mi odkaz ke stažení. V tomto případě prosím nepoužívejte veřejné servery typu uloz.to, ale lépe vlastní úložiště, např. pomocí vašeho účtu v labu na Malé Straně. (Soubory můžete na server nahrávat jednoduše z domu pomocí prográmku WinSCP.) Odkaz nechte vždy aktivní až do doby, než vám zapíšu body. V emailu pošlete kromě řešení taky vaši přezdívku, abych věděl, komu mám body zapsat. U zasílaných souborů prosím používejte unikátní jména. Tedy NE DU.zip, 1.zip a podobně, ale lépe např. PetrNovak.zip, DU1_Novak.zip a podobně.

Co bylo na cvičení

Prezenční listina je zde
Tabulka zadaných úloh a vašeho bodového zisku je zde

POZOR ZMĚNA: jelikož vznikl jistý zmatek ohledně termínů úkolů pro jednotlivé skupiny (první skupina už je o 3 týdny dopředu), rozhodl jsem se termíny sjednotit. Počínaje pátým cvičením budou mít všechny úkoly termín odevzdání DO KONCE ZIMNÍHO ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ pro obě skupiny.

NÁHRADNÍ CVIČENÍ: ve druhé skupině odpadlo jedno cvičení, proto účastníkům této skupiny nabízím možnost si toto cvičení nahradit s první skupinou. Konkrétně tedy: Studenti, kteří se náhradního cvičení nezúčastní, budou mít odpovídajícím způsobem snížený bodový limit. Body, které bude možné získat na tomto cvičení, se jim nebudou počítat do "vypsaných bodů". Stále platí, že k získání zápočtu je třeba získat polovinu "vypsaných bodů".

7. cvičení - hraní her

Třetí zápočtová úloha: zadání zde

Druhá zápočtová úloha: zadání zde

6. cvičení - logické odvozování 2

5. cvičení - logické odvozování 1

První zápočtová úloha: zadání zde

4. cvičení - lokální prohledávání

3. cvičení - informované prohledávání

Z tohoto cvičení je možné získat 60 bodů (i s docházkou).

2. cvičení - neinformované prohledávání

Z tohoto cvičení je možné získat 60 bodů (i s docházkou).

1. cvičení - reflexní agenti

Z tohoto cvičení je možné získat 50 bodů (i s docházkou).