Umělá inteligence I - cvičení, 2020/21


Obecné informace

Jedná se o cvičení k předmětu Umělá inteligence I (NAIL069). Moje cvičení budou vedená v češtině. Pro informace o anglické verzi kontaktujte Adama Dingleho.
For english speaking students: These workshops will be in czech. For information about an english version please contact Adam Dingle.
Cvičení probíhá v pondělí od 10:40. Střídají se dvě skupiny po 2 týdnech. Na cvičení budeme používat jazyk C#.
Oficiální stránky předmětu a látku probíranou na přednáškách včetně slajdů najdete na stránkách profesora Bartáka.
E-mail na cvičícího:

Průběh cvičení

Cvičení budou letos probíhat distančně přes platformu zoom.us. ID zoom události spolu s přístupovým heslem najdete v SISu v popisu rozvrhového lístku. Zoom událost se bude konat vždy v čase, kdy je cvičení rozvržené a účast není povinná.

Dále nabídnu individuální i skupinové konzultace - opět distanční formou, viz níže.

Podmínky pro získání zápočtu

V průběhu semestru budu zadávat úlohy, za které můžete získávat body. Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je mít na konci semestru aspoň 50% z celkového počtu vypsaných bodů. Body můžete získat za následující činnosti:

Domácí úkoly budou různého typu - teoretické, praktické, programovací, písemné a podobně a bude jich poměrně dost. Smyslem je, aby si každý účastník mohl částečně vybrat, který typ úloh mu vyhovuje. Není tedy třeba dělat úplně všechny. U každé úlohy bude stanovený termín a způsob odevzdávání.

Všechny úlohy jsou samostatná práce! Můžete se samozřejmě o úlohách bavit mezi sebou, ale řešení by měl vypracovat každý sám. Pokud budete podvádět např. víc lidí se pokusí odevzdat stejné řešení, nedostanete za úlohu žádné body a navíc všem účastníkům podvodu odečtu 2*(maximální počet bodů, které lze získat za danou úlohu). Všechna řešení, která pošlete se archivují, čili případné podvody lze odhalit i zpětně. Pokud by někdo podváděl dlouhodobě nebo závažně, může to mít za následek udělení hodnocení "Nezapočteno" z tohoto předmětu bez ohledu na počet bodů, nebo i vyloučení ze studia (viz disciplinární řád).

Pokyny pro odevzdávání domácích úkolů:

Úkoly budou vypsané zde na stránce cvičení a odevzdávání bude probíhat přes SIS. V modulu "Studijní mezivýsledky" naleznete položku pro každou úlohu. Řešením bude typicky soubor se zdrojovými kódy, které řeší danou úlohu. Vkládejte pokud možno celý projekt, ne jen vybrané soubory, vždy jako archiv ve formátu zip, rar, 7z a podobně. SIS umožňuje vkládat pouze soubory menší než 5MB, proto před zabalením smažte z projektu všechny spustitelné soubory nacházející se ve složce bin/Debug nebo bin/Release. Toto lze jednoduše provést pomocí Build -> Clean solution ve Visual Studiu. Typicky zadávám na každém cvičení jednu jednoduchou úlohu, kterou je třeba odevzdat ještě během cvičení a jednu o něco těžší úlohu, na kterou budete mít 2 týdny (čili do následujícího cvičení). V průběhu semestru zadám také několik dlouhodobých úloh. Obsah cvičení včetně všech zadaných úloh a termínů pro jejich odevzdání najdete zde na stránce cvičení.

Termín konzultací

V hlasování bylo jako nejvhodnější termín konzultací zvolené pondělí od 17:20. Konzultace tedy budou probíhat v tomto čase, opět přes platformu zoom. ID místnosti a heslo najdete v SISu v popisu rozvrhového lístku. Místnost otevřu vždy kolem 17:20. Pokud se během 15-ti minut nikdo nedostaví, tak konzultaci ukončím.

Celkem bylo možné na cvičení získat 785 bodů, čili pro udělení zápočtu je nutné mít aspoň 393 bodů.


Co bylo na cvičení


První zápočtová úloha: zadání zde

Druhá zápočtová úloha: zadání zde

Třetí zápočtová úloha: zadání zde


7. cvičení - rezoluční metoda

6. cvičení - logické odvozování

5. cvičení - hraní her

4. cvičení - lokální prohledávání

3. cvičení - informované prohledávání

2. cvičení - neinformované prohledávání

1. cvičení - Úvod + reflexní agenti