logoRNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

Adresa
Odborný asistent
Katedra softwarového inženýrství,
Matematicko-fyzikální fakulta,
Universita Karlova
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
2. patro, dveře č. 202 
Address
Senior Assistant Professor
Department of Software Engineering,
Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University
Malostranske nam. 25
118 00 Praha 1
Czech Republic
 
Výzkumná témata
  • Dokumentografické informační systémy
  • Doménové indexy
  • Lékařská informatika
  • Perzistentní objektové modely (objektově-relační wrappery GEN.LIB a POLiTe)
  • Servisně orientované systémy (člen skupiny SOSG)
Research areas
  • Text retrieval
  • Domain Indexes
  • Medical Informatics
  • Persistent object models (GEN.LIB and POLiTe object-relational wrappers)
  • Service oriented systems (member of SOSG group)
Kontakt:
tel.: +420 2 2191 4269
fax: +420 2 2191 4323
mailto:kopecky@ksi.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/675.htm
http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/index.html
Contact:
tel.: +420 2 2191 4269
fax: +420 2 2191 4323
mailto:kopecky@ksi.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/toGUESS.en/fakulta/struktura/lide/675.htm
http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/index.html
 
Konzultace ZS (Winter) 17/18
Čtvrtek 14:00-15:30 nebo po dohodě e-mailem
Thursday 14:00-15:30 or according to the e-mail agreement
 
Rozvrh / Schedule
Zimní semestr (Winter semester) 2017/2018
Letní semestr (Summer semester) 2016/2017
 
Výuka / Teaching
NDBI013 Administrace Oracle / Oracle Administration
NDBI025 Databázové systémy / Database Systems
NDBI026 Databázové aplikace / Database Applications    
 
Diplomové práce / Diploma Theses
08/09 Odhad rizik pro individuální uzavírání smluv o poskytování zdravotní péče Štědroň Martin (zanechal)
11/12 Na pozici závislý plánovač/kalendář Bc. Kerpl Lukáš
15/16 Integrace legacy databází do soudobých informačních systémů Bc. Navrátil Jan
 
Bakalářské práce / Bachelor Theses
03/04 Emailový filtr Julia Gorbatiuc (time-out)
05/06 Katalog obrázků Andrej Litvaj (time-out)
07/08 Tenisový informační systém Janků Martin (zanechal)
10/11 Informační systém pro maloobchodní prodejny potravin Le Marek (time-out)
11/12 Extrahování dat z výkazů zdravotní péče Mikulášek Jakub (zanechal)
11/12 Katalog e-knih Fialka Ondřej (zanechal)
14/15 Evidence pracovních výkazů Hoang Van Tru
 
Ročníkové projekty / Individual Projects
04/05 Katalogizace obrázků Andrej Litvaj (time-out)
09/10 Informační systém tenisového svazu Janků Martin (zanechal)
 
Softwarové projekty / Software projects
12/13 Broker System (Broker)   Zahájen
 
Z obhájených prací
DP Perzistence objektů v C++ Josef Troch GNU/GPL2
SWP Překladový slovník znakové řeči (ZNAK) GNU/GPL2
DP Synchronizace relačních DB (SYNCHONY) Tomáš Piňos
DP Synchronization of relational DB schemas (SCHEMAGIC) Miroslav Nagy
BP Generátor dokumentace databázových schémat (GenDok/SCHEMAGIC) Lukáš Berka
BP Integritní omezení v XML Kateřina Opočenská
BP Editor pro slovník znakové řeči (rozšíření SWP ZNAK) Alena Halousková GNU/GPL2
DP Správa verzí databázových schémat (využívá SCHEMAGIC) Branislav Hudec
BP Extrakce dat z HTML (WEX) Petr Hošek
DP C++ Object Persistency Using Object/Relational Databases Petr Čermák GNU/GPL3
BP Porovnávání HTML souborů Ladislav Novák

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!