logoRNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

Adresa
Odborný asistent
Katedra softwarového inženýrství,
Matematicko-fyzikální fakulta,
Universita Karlova
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
2. patro, dveře č. 202 
Address
Senior Assistant Professor
Department of Software Engineering,
Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University
Malostranske nam. 25
118 00 Praha 1
Czech Republic
 
Výzkumná témata
  • Dokumentografické informační systémy
  • Doménové indexy
  • Lékařská informatika
  • Perzistentní objektové modely (objektově-relační wrappery GEN.LIB a POLiTe)
  • Servisně orientované systémy (člen skupiny SOSG)
Research areas
  • Text retrieval
  • Domain Indexes
  • Medical Informatics
  • Persistent object models (GEN.LIB and POLiTe object-relational wrappers)
  • Service oriented systems (member of SOSG group)
Kontakt:
tel.: +420 2 2191 4269
fax: +420 2 2191 4323
mailto:kopecky@ksi.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/675.htm
http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/index.html
Contact:
tel.: +420 2 2191 4269
fax: +420 2 2191 4323
mailto:kopecky@ksi.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/toGUESS.en/fakulta/struktura/lide/675.htm
http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/index.html
 
Konzultace LS (Summer) 17/18
Čtvrtek 12:20-13:50 nebo po dohodě e-mailem
Thursday 12:20-13:50 or according to the e-mail agreement
 
Rozvrh / Schedule
Zimní semestr (Winter semester) 2018/2019
Letní semestr (Summer semester) 2017/2018
 
Výuka / Teaching
NDBI013 Administrace Oracle / Oracle Administration
NDBI025 Databázové systémy / Database Systems
NDBI026 Databázové aplikace / Database Applications    
 
Diplomové práce / Diploma Theses
 
Bakalářské práce / Bachelor Theses
 
Ročníkové projekty / Individual Projects
 
Softwarové projekty / Software projects
 
Z obhájených prací

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!